Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne : niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu MaMalutka.pl Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PPUH MM Danuta Mularczyk z siedzibą w Olecku. NIP 847-103-66-68. REGON 790358391. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również nasi Zaufani Partnerzy:
  PayU https://www.payu.pl/polityka-cookies
  DPD https://www.dpd.com.pl/polityka-prywatnosci
  Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
  Epaka.pl https://www.epaka.pl/strona/wyswietl/59/polityka-prywatnosci
 2. Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 5. Formularz:
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia: płatność, wysyłka, reklamacja
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Logi serwera

  Informacje o niektórych zachowaniach użytkownika podlegają zapisaniu w warstwie serwerowej w postaci logów.
  Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową Sklepu oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zlecenia lub zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez uzytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej Sklepu nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika;
  7. informacje o adresie IP.
  8. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Sklepu – w rozumieniu przepisów prawa dane te są anonimowe. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem strony internetowej Sklepu.
 10. Udostępnienie danych
  Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych obowiązującym prawem.
  Sklep może mieć obowiązek udzielania informacji o zebranych danych upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań.
  Sklep może udostępnić dane osobowe uzytkownika podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sklepu w ramach prowadzonej strony internetowej Sklepu. W takim przypadku uzytkownik zostanie poinformowany o nowym administratorze jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Odbiorcami danych mogą być także podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.
  Zabezpieczenie danych osobowych
 11. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec  udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 12. Kontakt ze Sklepem odnośnie gromadzonych danych osobowych: https://mamalutka.pl/kontakt/
  Wszelkie dane osobowe użytkownika zostały przez użytkownika przekazane świadomie i dobrowolnie, zaś ich przetwarzanie będzie dokonywane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dokumencie.
  Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemów strony internetowej Sklepu.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis mamalutka.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.